​✔ Mange års erfaring​

Professionel hjælp

SEXAFHÆNGIGHED

Af sexolog Vivi Hollænder, Frederiksberg

Publiceret i Tidens Kvinder

Begrebet sexafhængighed dukker oftere og oftere op i medierne. Egentligt er det et misvisende ord. Sex er et grundlæggende behov, som vi alle fødes med. Det er en af vores stærkeste drifter og uden den ville menneskeheden uddø.


Til sammenligning kan man sige at vi alle sammen er madafhængige – vi dør ganske vist ikke af at leve uden sex, men længerevarende undertrykkelse af seksualiteten vil ofte medføre dysfunktioner på andre områder.


Ligesom der findes spiseforstyrrelser, findes der også ægte former for sexafhængighed, hvor der er tale om en sygelig tilstand, der er pinefuld for patienten.


Desværre er der en tildens til at bruge diagnosen sexafhængig i tilfælde, hvor der i virkeligheden blot er tale om en stor seksuel appetit. I medierne bliver kendte mennesker udråbt til at være sexafhængige, hvis de har mange sidespring – eller de bruger det selv som undskyldning for deres eskapader. Og i klinikken møder jeg mennesker, som selv tror at de er sexafhængige eller hvis partnere mener, at de er sexafhængige.


I langt de fleste af tilfældene er der ikke tale om sexafhængighed, men om forskellige behov og lyster. Ligesom vi vokser op med forskellig appetit på mad og drikke, er der stor forskel på, hvad vi hver især oplever som et tilfredsstillende sexliv.


Hvis en småtspisende person gifter sig med en madglad grovæder, finder man som regel ud af det alligevel. Vi accepterer at den ene tager for sig af retterne, mens den anden nøjes med at nippe til et salatblad. Vi accepterer også, at den ene med stor fornøjelse kaster sig over kødet og lader den anden være vegetar.


Helt anderledes er det, når vi taler om sex. Her vil det altid være den med mindst appetit, der sætter niveauet. For det første skal et nej altid respekteres og sex uden gensidig lyst vil i længden ikke være tilfredsstillende for nogen af parterne.


Sex vil efterhånden optage den evigt sultne og utilfredse mere og mere. De seksuelle tanker kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget. Han eller hun bruger næsten al sin energi på at vække partnerens lyst og søger måske at lindre behovet andre steder.


Ofte får begge parter indtrykket af at ”den sultne” har et vildt overdrevet behov for sex, men som regel viser det sig at behovet ikke er nær så stort, som forventet, når det bliver dækket. Tænk på, hvordan det føles at gå rundt i et supermarked, mens man er hundesulten. Man er tilbøjelig til at købe alt for meget ind, fordi man overvurderer sin appetit.


En ting er forskellig appetit på sex i parforholdet, men det kan også dreje sig om forskellige lyster og her taler jeg ikke bare om forskellige krydderier og eksperimenter, men om grundlæggende forskellige tændingsmønstre. Det man i gamle dage kaldte perversiteter, men som nu hedder parafilier.


Parafilier kan f.eks være trangen til ekshibitionisme, voyeurisme, fetichisme, BDSM og mange andre lyster, som er specielle i forhold til det vi betragter som ”normalt”.


En parafili er en grundlæggende del af vores seksualitet og den kan ikke vælges til eller fra. Mennesker med en parafili vil typisk have haft fantasier omkring sin lyst allerede som helt ung, men kan også have været i stand til at undertrykke dem i en årrække, hvis vedkommende har forelsket sig i en person, der ikke delte disse lyster.

Men med årene vil trangen blive mere og mere påtrængende og vedkommende føler sig ikke rigtigt tilfredsstillet i sit sexliv. I den situation kan tilstanden også forveksles med sexafhængighed, fordi personen vil bruge meget energi på at kredse omkring sine specielle lyster.
Et utilfredsstillende og dårligt fungerende sexliv kan altså meget vel forveksles med sexafhængighed og man kan meget let risikere at sygeliggøre mennesker helt unødigt.

I de ovenstående tilfælde er der ikke tale om, at klienten skal behandles for sexafhængighed, men vedkommende skal måske hjælpes til at få et velfungerende sexliv og det er noget ganske andet.


Der findes forskellige sider på nettet, hvor man kan tage en test, der viser om man er sexafhængig. F.eks.

www.sexhelp.com og www.slaa-danmark.dk . Fælles for disse sider er at både spørgsmål og resultater er af meget tvivlsom karakter og at risikoen for at blive dømt som sexafhængig er meget stor. Der er som regel både en religiøs, moralsk og økonomisk interesse i at få folk til at gå i ”behandling”.


Men hvilke kriterier skal så være til stede for at man kan tale om en behandlingskrævende sexafhængighed.


På sexologisk klinik på Rigshopitalet har man seks diagnostisk tegn på sexafhængighed og de skal vel at mærke alle sammen være til stede, for at stille diagnosen sexafhængighed.


1. Tilstanden skal have varet mere end en måned.
2. Afhængigheden skal være ustyrlig og ukontrollabel
3. Afhængigheden skal have individuelle, sociale eller arbejdsmæssige konsekvenser.
4. Afhængigheden skal være umættelig og man bruger mere og mere tid på det.
5. Afhængigheden får personen til at bryde aftaler med sig selv eller andre.
6. Afhængigheden skal være pinefuld


Som man kan se drejer sexafhængighed sig ikke om at opnå seksuel tilfredsstillelse. Personen lider selv under sin evige jagt på det næste ”fix”. Der er tale om en tvangspræget adfærd, der ikke giver den ønskede ro i kroppen. Sexafhængighed er en pinefuld tilstand og den kan have store sociale og personlige omkostninger.
Sexafhængighed kan sidestilles med andre former for afhængighed og den skal behandles af kompetente fagfolk med en psykiatrisk eller psykologisk baggrund. I virkeligheden drejer det sig mere om et dybereliggende psykologisk problem end om selve seksualiteten. Personen forsøger forgæves at dulme et tomrum og en grundlæggende angst gennem en seksualiseret adfærd og behandlingen består i at finde frem til det virkelige problem og hjælpe patienten den vej rundt.


Sexafhængighed er således en alt for alvorlig diagnose til at blive misbrugt i tide og utide.
Det kan være problematisk at have en stor seksuel appetit og/eller specielle lyster, men det er ikke sygeligt. Det kan være pinefuldt, når man ikke får dækket sine seksuelle behov og mange mennesker lader sig lede i fristelse pga. utilfredsstillede seksuelle behov, men i virkeligheden burde man måske kigge på, om man stiller for store forventninger til sig selv, partneren og parforholdet.


Kærlighed gør blind og forelskelse gør endnu mere blind – det er jo netop det, der gør forelskelsen så fantastisk og vidunderlig – man ser kun den elskedes sympatiske og positive sider. Men det er desværre også det, der snyder os på længere sigt. Vi har en blind tro på, at vi kan tilpasse os hinanden i sengen resten af livet, fordi det er så forrygende i starten.


Vi tror på, at den med den store appetit kan lære mådehold og vi håber, at den lille appetit vokser sig større og vi tror på, at vi kan undertrykke vores skyggesider, hvis de ikke deles af den anden. Desværre er virkeligheden som regel en anden og de seksuelle problemer ender ofte med at være udgangspunktet for generelle konflikter og uoverensstemmelser i parforholdet.


I disse år ser vi en tildens til at sygeliggøre den part, som føler sig seksuelt utilfredsstillet. Den part som savner at udtrykke sin kærlighed gennem intimitet og sex og det er i mine øjne rigtig ærgerligt. Seksualiteten har gennem tiderne været forbundet med alt for megen skyld, skam og kulturelt betingede diagnoser – Lad os forbeholde diagnoserne til de virkelig syge og acceptere seksualitetens mangfoldighed.

TILBAGE TIL ARTIKLER

Vælg din sexolog med omhu!

Firmanavn & CVR​

Bedresexliv.dk v/ Vivi Hollænder

CVR: ​31707641

Kontakt mig