​✔ Mange års erfaring​

Professionel hjælp

SEKSUALITETEN ER EN DEL AF DET HELE MENNESKE - UANSET HANDIKAP

Ved sexolog og seksualvejleder Vivi Hollænder, Frederiksberg​

Alle mennesker har en seksualitet og seksuelle behov, men desværre overses disse ofte hos vores medborgere med handicap, hvilket kan medføre dybe frustrationer samt destruktiv og uhensigtsmæssig adfærd. Et tilfredsstillende seksualliv giver større livskvalitet for alle mennesker - også for mennesker, der må leve med et handikap eller kronisk funktionsnedsættelse. På institutioner og bosteder vil omsorgen for brugernes seksualitet kunne betyde en væsentlig bedre dagligdag og et bedre arbejdsklima for både beboere og personale. Mange problemer i dagligdagen kan bunde i seksuelle frustrationer, som kan afhjælpes.


Som sexolog og seksualvejleder er jeg selvfølgelig underlagt gældende etiske regler og tavshedspligt.


Har du et handikap eller en kronisk sygdom, som gør det svært at få seksuallivet til at fungere, kan jeg tilbyde dig:

 • Hjælp til at lære at omgås det modsatte køn.
 • Hjælpe dig til at finde gode måder, at udleve din seksualitet på.
 • Rådgive og vejlede dig i brug af seksuelle hjælpemidler.
 • Vejlede og oplære dig omkring onani og samlejeteknikker.
 • Hjælpe dig og din eventuelle kæreste til at få et godt seksualliv sammen.


Til personale og hjælpepersoner for mennesker med handikap, kan jeg tilbyde:

 • Rådgivning, supervision og hjælp til handleplaner med henblik på at afhjælpe seksuelle eller seksuelt relaterede problemer hos brugerne/beboerne.
 • Undervisning, temadage og kurser for personalegrupper
 • Oplysning om rettigheder og pligter med udgangspunkt i Socialstyrelsens håndbog "Seksualitet på dagsordenen"
 • Kursus i egenseksualitet til personale, som gennem deres arbejde skal kunne håndtere beboernes/patienters seksualitet.
 • Seksualundervisning, temadage, kærestekurser til brugere og beboere
 • Vejlede i udarbejdelsen af en god seksualpolitik på arbejdspladsen
 • Som seksualvejleder er jeg uddannet til at give oplæring i onani og hjælp til at gennemføre et samleje.

Til familie og pårørende til en person med handikap, kan jeg tilbyde:

 • Hjælp og rådgivning til forældre eller pårørende til et barn eller voksen med handikap.
 • Hjælp og vejledning, hvis din partner har et handikap eller sygdom, som påvirker jeres sexliv.
 • At oplyse om muligheder og rettigheder i henhold til Socialstyrelsens håndbog "Seksualitet på dagsordenen"

I forbindelse med kurser og temadage samarbejder jeg med:

Jeannette Bramming, som er pædagog og seksualvejleder med mange års erfaring indenfor et bredt spekter af specialområdet.


Malene Carentius, som er pædagog og seksualvejleder med mange års erfaring. Hun har tidligere arbejdet med fysiske handikap og arbejder i dag med udviklingshæmmede.


Vi har således mulighed for at afholde brugerkurser, hvori der indgår praktiske øvelser og gruppearbejde under hensyntagen til den enkeltes behov for hjælp og støtte.

 • Vi lægger vægt på åbenhed og rummelighed, samtidig med en høj grad af etik og faglighed i formidlingen.
 • Vi lægger vægt på positive indgangvinkler og tager udgangspunkt i muligheder frem for begrænsninger.
 • Vi lægger vægt på glæde, humor og livskvalitet.


Eksempler på kurser:

 • Kærestekursus for brugere - hvordan er man kærester – hvad er et godt parforhold ?
 • Seksualoplysning for brugere – almen oplysning om krop, følelser og seksualitet.
 • Seksualoplysning for personale og/eller forældregrupper – en forståelse af seksualiten hos brugergruppen og redskaber til at håndtere den i dagligdagen.
 • Undervisning omkring seksuelle hjælpemidler og onani
 • Individuelle kurser tilrettelagt efter behov – kontakt os.


Vi tilbyder også undervisning på uddannelsessteder

Firmanavn & CVR​

Bedresexliv.dk v/ Vivi Hollænder

CVR: ​31707641

Kontakt mig