​✔ Mange års erfaring​

Professionel hjælp

BDSM - DET SORTE UNIVERS - HVAD RUMMER DET EGENTLIG?

Af sexolog Vivi Hollænder, Frederiksberg

publiceret i Tidens Kvinder 2009

I dette nummer af Tidens Kvinder kan man læse brevet fra Karina, der kan mærke sine masochistiske lyster spire frem. Hun undres og spørger sig selv, hvorledes hun kan få disse tendenser til at passe ind i sit selvbillede som en stærk og selvstændig kvinde.


Og hvordan skal hun gribe det an – hvad gør man og hvor går man hen, hvis man gerne vil udforske disse lyster og få afprøvet nogle af sine fantasier? Hvordan passer man bedst på sig selv, undgår voldsmænd og ubehagelige overraskelser? Denne artikel tager udgangspunkt i en kvinde, der ønsker at underkaste sig en mand, men kønsfordelingen kunne ligeså godt være den modsatte eller handle om personer af samme køn.


Hvis man som ny og uerfaren får lyst til at udforske dette univers, er der flere muligheder. Mange flere end der var tidligere. På nettet findes der utallige sider om BDSM, også mange gode og seriøse. Her kan man erfare, at der findes mange forskellige måder at udleve disse lyster på – og ingen af dem er mere ”rigtige” end andre.
BDSM-spektret indeholder utroligt mange elementer: Smerte, ydmygelse, bondage, fetich, rollespil, dominans, underkastelse, ritualer, setups, mindgames og meget meget mere.
Nogle tænder måske kun på et enkelt element, mens andre gerne inddrager flere. Det er ikke et spørgsmål om enten eller – mange er både submissive og masochister eller dominante og sadister på samme tid, mens andre switcher lidt mellem de forskellige kasketter.


Der findes chatsider, datingsider og debatfora, hvor man kan læse om, hvilke erfaringer andre har gjort sig, stille spørgsmål og komme i kontakt med ligesindede, inden man selv kaster sig ud i det.


En anden mulighed er klubber og foreninger, bl.a. foreningen SMIL. Her tilbydes råd og vejledning og mulighed for at deltage i kurser, hvor man bl.a lærer om sikkerhed og teknikker og meget andet.


Således kan man forberede sig grundigt, tage sine forholdsregler og gøre sig klart, hvad man tiltrækkes af og hvad der er absolut no-go. Det er vigtigt, at man som nybegynder sætter nogle klare begrænsninger – hellere for mange end for få. Senere kan man udvide sine grænser i takt med man udvikler sin seksualitet på området. Hellere være for forsigtigt i starten end for overmodig og risikere at havne i ubehagelige situationer.
Mange er kommet galt af sted ved at kaste sig hovedkulds ud i større seancer, end de var klar til. Og mange bliver overraskede over de emotionelle, psykologiske og fysiske reaktioner, der kan være forbundet med SM – derfor er forberedelsen og en vis tålmodighed noget af det vigtigste at have med i bagagen.
Man skal ikke være blind for at BDSM-miljøet også kan tiltrække mennesker med psykopatiske og sociopatiske træk, og mennesker med lavt selvværd og selvdestruktive træk, selv om det heldigvis er et fåtal. Hvis et menneske opsøger smerten og fornedrelsen pga. en ukærlig og voldelig opvækst for at få bekræftet, at han/hun ikke er bedre værd, kan det være katastrofalt, hvis vedkommende render ind i en partner uden empati.


En vis portion selvgranskning, en grundig forberedelse og kritik, når man udvælger sin partner, er den bedste måde at sikre sig på.


At tro at BDSM kun drejer sig om at slå eller blive slået – at påføre eller få påført smerte, er en stor misforståelse. BDSM drejer sig i højere grad om at afgive og tage kontrol. Det psykologiske spil er for mange et meget vigtigt element. Nogle foretrækker udelukkende den psykologiske leg uden smerte og bruger derfor betegnelsen D/S (dominans/submission). Man støder også på begreber som TPE – Total Power Exchange og mindcontrol. Begreber der dækker over det mentale magtspil, hvor man kombinerer den seksuelle lystfølelse med ændrede bevidsthedstilstande. Her er iscenesættelsen, smerten, redskaberne, bondagen og kulisserne ikke et målet i sig selv, men midlerne til at opnå den ønskede tilstand.
Submissive kan f.eks beskrive, at de opnår en tilstand, der beskrives som subspace. I denne tilstand forsvinder alle de psykologiske forsvarsværker og filtre, som vi ellers lever med i hverdagen. Sind og psyke bliver utroligt sårbart og fuldstændig åbent for alle sanseindtryk, der forstærkes mangefold og går rent ind i det åbne sind, hvor al modstand er nedbrudt.


For den dominante består tilfredsstillelsen i at opleve denne magt og tillid som han/hun bliver tildelt. At have magten til at få den anden til at give fuldstændig slip og hengive sig til nydelsen, liderligheden og intensiteten i det fælles begær.


Et godt BDSM-forhold indeholder megen ømhed, kærlighed og omsorg. Det kræver en stor opmærksomhed på partneren og megen koncentration under udførelsen. I et BDSM-forhold er man nødt til at slippe alle andre tanker og være 100 % til stede. Derfor bliver det også ofte beskrevet som mere seksuelt tilfredsstillende – netop fordi det er umuligt at tænke på næste dags arbejdsopgaver undervejs, hvis det skal lykkes.


Et ofte stillet spørgsmål er: hvem er det egentlig, der har magten i et BDSM-forhold? I sidste ende er det jo den submissive/masokisten, der sætter grænserne, og han/hun kan vælge at afbryde forholdet, hvis disse grænser bliver krænket.


Men der er stor forskel i de forskellige forhold på, hvor styrende den submissive/masokisten er. I nogle forhold styrer masokisten suverænt slagets gang. Sadisten optræder som en slags pleaser, der betjener masokisten med den behandling/smerte, som hun ønsker og han tænder på den nydelse han kan give sin partner.

I andre forhold har den submissive overladt al styring til den dominante indenfor nogle meget overordnede rammer, hvori den dominante har suveræn magt. Den submissive tænder ikke nødvendigvis på den dominantes handlinger, men finder tilfredsstillelse i afgivelsen af magt og kontrol og i at tjene og stå til rådighed for den dominantes ønsker. Eksempelvis tænder en slavinde uden masochistiske lyster ikke på piskens smerte i sig selv, men hun kan tænde på, at hendes master pisker hende, fordi det symboliserer hans magt over hende.
Ligeledes er der store variationer i tidsrammen for magtfordelingen. Det kan spænde fra en kortvarig seksuel akt til at være en livsstil, hvor parret lever i et 24/-forhold.


Man kan ikke konkludere, at det kun er svage kvinder, der er submissive/masokister – tværtimod. For mange stærke selvstændige kvinder er det afgivelsen af kontrol og magt, der tænder dem – at overgive sig fuldt og helt til et andet menneske og lade sig styre og føre. Det kræver både styrke og mod og ikke mindst et godt selvværd at underkaste sig en anden, uden at miste sig selv. Og omvendt er det ikke nødvendigvis kun hårde, stærke mænd, der ønsker at dominere. De er ofte meget kærlige og omsorgsfulde. Tryghed, tillid og empati er nøgleordene i de gode SM-forhold.
Kan en submissiv kvinde underlægge sig en dominant mand og stadig være ligestillet? Både ja og nej. Nej, fordi hans seksuelle ønsker nu skal vægtes højere end hendes, og ja, fordi det er hende, der har valgt, at det skal være således. Deres ligeværd som mennesker ændres ikke - den ene er ikke mere værd end den anden. De komplementerer hverandre – hans rolle som dominant er afhængig af hendes som submissiv og vise versa.


Ordforklaringer og udtryk fra det sorte univers:

 • BDSM står for: B= bondage, D=dominans, S= sadisme, submission (underkastelse), M= masochisme og nogle tilføjer et Y = ydmygelse.
 • Submissiv: en person der ønsker at underkaste sig en dominants ønsker og afgive kontrol.
 • Dominant: en person, der tænder på at få overladt kontrollen og bestemme slagets gang.
 • Domina: dominerende kvinde. Kaldes også Misstres, Frue, Herskerinde eller Lady.
 • Master: dominerende mand. Kaldes også Herre eller hersker.
 • Masochist: en person, der tænder på smerte
 • Sadist: en person, der tænder på at påføre smerte
 • Tøs: kvinde, der tænder på at gøre modstand (verbalt eller fysisk), lade sig overvinde og modtage straffen.
 • Slavinde eller slave: en person, der tænder på at tjene og adlyde
 • Switch: En person, der kan skifte mellem de forskellige roller.
 • TPE: total power echange – som navnet siger, fuldstændig afgivelse/overtagelse af magt/kontrol
 • Bondage: forskellige former for binde- og fikseringslege. F.eks med reb, silkebånd, lænker eller håndjern.
 • Fetich: Genstande eller påklædning som vækker den erotiske lyst. Det kan være lak, læder, piske, stillethæle m.m.
 • Stopord: et ord, som masochisten kan bruge og som sadisten/den Dominante omgående skal respektere og stoppe legen.I de fleste kredse bruges ordet ”cirkus” som stopord, men man kan også finde på sit eget. Det vigtigste er at ordet ikke forekommer naturligt i legen, som f.eks. ”nej”, ”stop” eller ”la´vær”
 • 24/7-forhold: BDSM-forhold, hvor den seksuelle magtfordeling er konstant gældende.
  På internettet er det almindelig brugt, at betegnelser og nicks for masochister/submissive staves med lille forbogstav og betegnelser og nicks for dominante/sadister staves med stort forbogsstav.


Sikkerhedsforanstaltninger

Opgiv aldrig oplysninger, som kan identificere dig, til ukendte personer på nettet.
Planlæg første møde med en ukendt på et offentligt sted.
Sørg for at få vedkommendes navn og adresse og læg det hos en veninde, inden du mødes privat. Og fortæl din date at du har gjort det.
Lad evt. de første seancer foregå i en SM-klub, hvor der er andre tilstede, der kan gribe ind, hvis noget går galt.
Aftal altid grænser og et stopord på forhånd.
Tal grundigt med vedkommende på forhånd, så du sikrer dig, at han ved, hvad han har med at gøre.
Leg ikke med en person, du føler dig utryg ved.


Faktaboks

I meget sexologisk litteratur kan man finde sadomasochisme defineret som en parafili eller perversion. Men der er heldigvis en generel udviklingstendens i retning af ikke at sygeliggøre seksuelle variationer og tændingsmønstre med mindre de indebærer betydelig lidelse eller funktionsproblemer på sociale, følelsesmæssige eller andre vigtige områder.
Det kan f.eks være problematisk, hvis man handlingen/fetichen har større betydning end forholdet til seksualpartneren eller hvis handlingen/fetichen fører til en tvangsmæssig adfærds, som ikke kan undværes, for at opnå seksuel tilfredsstillelse.

Sexolog

Læs også artiklen sm-den ømme smerte​

TILBAGE TIL SEXOLOGENS ARTIKLER

Vælg din sexolog med omhu!

Firmanavn & CVR​

Bedresexliv.dk v/ Vivi Hollænder

CVR: ​31707641

Kontakt mig